LED Floodlight 220 300W AC220-240V 50-60Hz 425x 380mmx100mm 5,1kg Weiß GPF yvkhun4355-Leuchtmittel